Home

Zumba sans frontières 

la Carla Dance, une école de danse pour tous

Zumba zonder grenzen

Carla Dance, een danschool voor iedereen

Aidez-nous

La Carla Dance Company est une école de danse et de sport qui prodigue une grande diversité de cours (zumba, zumba seniors, hip hop kids, ragga, girly, yoga, dance & burn, etc.).


Le groupe Zumba Sans Frontières existe quant à lui depuis quelques années et regroupe une bonne dizaine de jeunes porteurs de handicap, qui s'éclatent et s'épanouissent au travers de la danse. Outre nos jeunes 'Zumba sans frontières', plusieurs autres groupes, en particulier parmi les plus jeunes, accueillent des élèves différents, qu'ils soient malentendants ou porteurs de trisomiepar exemple.


La plupart de nos élèves, des plus jeunes aux moins jeunes, participent à notre spectacle annuel (cette année, ils seront plus de 100 danseurs sur scène), et certains se produisent aussi lors de démonstrations. Tout ceci a un coût pour l'école. Nous voulons pouvoir leur offrir de jolis costumes, réaliser des décors à la hauteur de leux exploits, et investissons dans la location de salles pour les répétitions.


Grâce à vos dons, nos danseurs auront encore plus d'opportunitésdebriller sur scènelors des spectacles et représentations. Costumes, décors, locations de salles pour les répétitions, ... aidez-nous à leur offrir des heures d'amusement et à leur permettre de montrer le fruit de leurs efforts.


La danse, tous nos élèves adorent ça et veulent encore partager ces instants de bonheur avec vous !

Alors n'hésitez plus, faites un don, même minime.


Sachez que chaque don à partir de 40 euros- que vous soyez un particulier ou une entreprise -donne droit à unedéduction fiscale de 45%.


MERCI POUR NOUS, MERCI POUR EUX !

Help ons

De Carla Dance Company is een dans- en sportschool die een grote diversiteit aan lessen aanbiedt (zumba, zumba senioren, hiphop kids, ragga, girly, yoga, dance & burn, etc.).


De groep Zumba Zonder Grenzen bestaat al enkele jaren en verenigt een tiental jongeren met een handicap, die plezier hebben en gedijen in dans. Naast onze groep 'Zumba zonder grenzen' verwelkomen verschillende andere groepen ook jogenren met een beperking.


De meeste van onze leerlingen, van de allerkleinsten tot de minder jonge, nemen deel aan onze jaarlijkse show(dit jaar zullen er meer dan 100 dansers op het podium staan), en sommigen treden ook op tijdens demonstraties. Dit alles heeft een prijs voor de school. We willen ze mooie kostuums kunnen aanbieden, decors kunnen maken die hun waardig zijn, en investeren in het huren van aangepaste repetitieruimtes.


Dankzij uw donaties krijgen onze 'andere' dansers nog meer kansen om te schitteren op het podium tijdens shows en optredens. Kostuums, decors, zaalverhuur voor repetities, ... helpen ons hen urenlang plezier te bezorgen en het resultaat van hun inspanningen te laten zien.


Dans, al onze leerlingen zijn er dol op en willen deze geluksmomenten met je delen!

Aarzel dus niet langer, doe een donatie, ook een kleine.


Weet dat elke gift vanaf 40 euro - of je nu een particulier of een bedrijf bent - recht geeft op een belastingaftrek van 45%.BEDANKT VOOR ONS, BEDANKT VOOR HEN!

N'hésitez pas, faites un don, fait le maintenant!


Pour faire un don, il suffit de scanner le code QR et de cliquer dessus et suivre le lien.


Aarzel niet, doe een gift,

doe het nu!


Om een gift te doen volstaat het de QR code te scannen of er op te klikken en de link te volgen.

Carla Dance Gatsby party

Cliquez sur l'image pour plus d'info - Klik op de afbeelding voor meer info